fredag 18. januar 2019

EAT-Lancet rapporten: hva med kjøtt?(dette innlegget er også publisert på min personlige facebookside 18.01.19) 
Hva du spiser er viktig for deg selv. Hva du spiser er viktig for verden. Hva du spiser er også storpolitikk. All ære til Gunhild Stordalen og EAT Foundation for å synliggjøre nettopp det.
Egentlig er det ikke anbefalingen de legger fram i Lancet-rapporten veldig radikale: spis mer planter, mindre kjøtt og mindre sukker. Det er bra både for kroppen og kloden, og anbefales også av norske helsemyndigheter. Den store debatten etter at rapporten ble lagt fram i går har likevel dreid seg om kjøtt.
Min 11-åring har valg å bli vegetarianer fordi han har lært at det å kutte i kjøttforbruket er noe av det viktigste man kan gjøre for å redusere klimautslipp. Jeg støtter ham i valget hans, men vet samtidig at bildet ikke er fullt så enkelt. For hva hvis erstatter norsk fårekjøtt eller svinekjøtt med gjennomprosesserte erstatningsprodukter av soya fra Brasil? Regner man inn klimautslippene fra transport og bearbeiding er ikke regnestykket like entydig for hva som er best for kloden. Og så er det noen forhold i Norge som gjør at det som gjelder for USA eller Spania ikke nødvendigvis gjelder her:
Kjøttproduksjon basert på dyr på sommerbeite er viktig for å ta vare på jordbruket og kulturlandskapet i Norge. Utmark i skog og fjell utgjør 14 ganger det arealet som egner seg for å dyrking, og bare halvparten av utmarksressursene våre er utnyttet. Gjengroing av beitemark har dessuten negative konsekvenser for biomangfold: 25–30 prosent av rødlistete arter i Norge hører til på beitemark. Hvordan hadde Norge sett uten setervoller og slåtte-enger og melkekyr på beite?
Så, viktigere enn å konkludere med at vi alle skal kutte kjøtt helt, er å prøve å se helheten i kostholdet og livsstilen vår: Skal vi spise egg bør vi også spise høne og hane. Skal vi ha ull bør vi også spise sauekjøtt (ikke bare lam). Skal vi spise ribbe til jul bør vi også spise syltelabber og griseknoke. Og vil vi ha geitost bør vi lære oss å like geitekjøtt. Er du opptatt av bærekraft OG kosthold kan du dessuten trygt spise viltkjøtt. Og less på med norskdyrka grønnsaker i sesong (so sorry, my dear avocado!).
Fisk tar vi i en annen tråd.
Men tilbake til det EAT-Lancet anbefaler: de sier ikke kutt ut alt kjøtt. Kjøttbransjen trenger ikke krisemaksimere. For deg selv og for verden er det bra å spise mindre kjøtt - men aller viktigst: når du velger å spise kjøtt, så velg norskprodusert kjøtt, gjerne økologisk (da er du trygg på at dyra har det bra), helst fra dyr som går på utmarksbeite.

2 kommentarer:

Subscribe

Labels

Flickr